Keuze uit:

Vision for Life
Groepstrainingen

 

Voorjaar/najaar (winter) 2018/2019

1) Identiteit in Christus (17, 31 jan., en 14 februari)
2) Gods Stem verstaan (7, 21 maart en 4, 18 april)
3) Vernieuwing van je denken (25 april, 16 en 30 mei)
4) Effectief Bidden (najaar 2018)
5) Geestelijke Strijd (najaar 2018)
6) Profeteren (winter 2018/2019)
7) Ontdek jouw unieke bestemming 
(Op aanvraag; deze kan in een individueel traject of in groepsverband)

 

1)Vision for Life training - Identiteit in Christus (17, 31 jan., en 14 februari)
Wil je God ervaren en je weet niet goed hoe?
God heeft ons mensen geschapen met een doel! Namelijk om een intieme relatie met Hem te hebben. Je mag Hem Vader (papa) noemen. Vanuit deze relatie beseffen we dat we niet langer 'slaven', maar zonen en dochters van Hem zijn. Maar wat betekent dat praktisch in ons dagelijks leven? En hoe kunnen wij Gods Vaderlijke liefde ervaren? Meer info: klik hier voor de flyer.
Meld je aan onder: ...>>Contact (o.v.v. de training). Voor lokatie en investering zie halverwege deze pagina.

 

2)Vision for Life training - Gods Stem Verstaan (7, 21 maart en 4, 18 april)
Het is Gods sterke verlangen om heel persoonlijk tot ons te spreken, midden in onze levensomstandigheden. Hoe herken je dat God tot je spreekt? En op welke manieren? Leer Gods Stem (her)kennen door tijd met Hem door te brengen. In Zijn nabijheid zul je leren op Hem gericht te zijn en Hem te aanbidden. Daar leer je de verlangens van Gods hart kennen; je zal dan gaan ervaren, wat het betekent 'Zijn Bruid' te zijn! Hij verlangt ernaar Zijn Koninkrijk door jou heen te laten zien. Meer info: klik hier voor de flyer.
Meld je aan onder: ...>>Contact (o.v.v. de training). Voor lokatie en investering zie halverwege deze pagina.

3)Vision for Life training - Vernieuwing van je denken (25 april, 16 en 30 mei)
Waarom zou je je denken veranderen? Omdat ons denken voortdurend wordt beinvloed door deze wereld. Het is nodig dat we de Heilige Geest toelaten in ons denken, zodat Hij ons Gods Waarheid ksn laten zien en wij er onze gedachten mee gaan vullen. Wanneer je Gods unieke plan voor jouw leven zien, ga je erin wandelen. Dan worden Zijn wegen jouw wegen en Zijn gedachten jouw gedachten. Meer info: klik hier voor de flyer.
Meld je aan onder:...>>Contact (o.v.v. de training). Voor lokatie en investering zie halverwege deze pagina.

  

4)Vision for Life training - Effectief bidden (najaar 2018)
Hoe kunnen we effectief bidden? Bidden is voor iedereen. Je kunt de stem van God beter verstaan, als je kiest voor een levenshouding van afgestemd zijn op Hem. Maar hoe kunnen we dit effectief doen? Bidden is als zuurstof voor je leven: jouw dagelijkse wandel met God. Bidden leert je wat in het hart van de Vader is en leert je effectief geestelijke strijd te voeren.
Meld je aan onder: ...>>Contact (o.v.v. de training). Voor lokatie en investering zie halverwege deze pagina

 

5)Vision for Life training - Geestelijke Strijd  (najaar 2018).
Of we het nu beseffen of niet, iedere christen krijgt te maken met geestelijke strijd in zijn of haar leven. Innerlijke strijd tegen leugens, verleidingen en beproevingen en uiterlijke strijd in het Koninkrijk van God door weerstand, verblindheid en bijv. verdeeldheid. Deze training moedigt je aan om "staande te blijven in de strijd", maar ook om actief onze aanvalswapen te gebruiken. Leer alles over de geestelijke wereld. Meld je aan onder: ...>>Contact (o.v.v. de training). Voor lokatie en investering zie halverwege deze pagina.

 

6)Vision for Life training - Profeteren  (winter 2018/2019)
'Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren'. We leven in een tijd waarin het profetisch spreken meer dan nodig is. Profetie is geen mensenwerk, iets wat mensen bedenken, zeggen of doen, maar het werk van de Heilige Geest in de gelovige. Profeteren is in de eerste plaats: luisteren naar wat God te zeggen heeft en dat doorgeven aan degene voor wie de boodschap bestemd is. In deze training leer je stap voor stap Gods Stem te verstaan; te onderscheiden en te functioneren in het profetische. Meld je aan onder: ...>>Contact (o.v.v. de training). Voor lokatie en investering zie hieronder.

 

Locatie groepstrainingen: Garderenseweg 259, Ermelo
Investering: Elke groepstraining resp. drie avonden/vier avonden: € 45,- / € 60,- (p.p.)/ 19.30-22.00u.

Voor opgave en informatie ga naar CONTACT

 

7)Vision for Life - Ontdek jouw unieke bestemming
Op zoek naar je bestemming? Wil jij weten, welke baan, welke relatie en welke bediening God voor jou heeft bedoeld?  Wij helpen je jouw talenten en gaven te ontdekken. Dit kan in een individueel traject of in groepsverband voor kerken.
Ieder individueel mens bezit een unieke combinatie van natuurlijke talenten en gaven.  Het mooie daarvan is: God heeft een plan met je talenten en gaven. Dat plan is je unieke bestemming. Je kunt Gods bestemming met jouw leven zelf leren ontdekken. Hoe? Door het leren kennen en begrijpen van je talenten en gaven. In de individuele training ‘Mijn Unieke Talenten  Evaluatie’ gaan wij samen met jou op zoek.  Wat zijn mijn natuurlijke talenten en gaven? Waar dienen ze voor? En wat is Gods bedoeling met mijn talenten en gaven?
Je bent te gast op ons kantoor, waar je onze evaluatie uitvoert. Een bijzondere test die met grote nauwkeurigheid inzicht geeft in jouw unieke combinatie van talenten en gaven. De evaluatie maakt helder welke taken, verantwoordelijkheden en rollen het best bij je passen. Deze vormen de bouwstenen van je unieke bestemming: privé en in het werk. Aan het einde van de dag krijg je direct de resultaten van je eigen Talenten Evaluatie mee naar huis. In aanvullende coachingsgesprekken komen o.a. de volgende vragen aan de orde:
Wie ben ik? Wat is mijn aanleg/motivatie?/ Hoe gedraag ik mij? Waarin kan ik uitblinken?/Hoe word ik wie ik ben? Wat kan mij belemmeren  daarin ?/ Wat is mijn blinde vlek: mijn zwakke plek waar ik me niet van bewust ben en die mij belemmert in mijn functioneren en mijn ontwikkeling? Vraag naar de mogelijkheden.

Ook in groepsverband voor kerken en gemeentes zijn er diverse mogelijkheden. Wil je als gemeentelid meer info? Ga naar: .....>>Vision for Church of neem contact met ons op!

 

 

 

 

Vision for Work
Loopbaanoriëntatie Lees meer...>

Denk je weleens na over ander werk, maar twijfel je over de volgende stap? Wil je je in je huidige werk verder ontwikkelen en je persoonlijke effectiviteit vergroten? In dergelijke situaties kun je terecht bij SVision Management Consultants. Meld je aan onder contact, of ga voor meer informatie naar: http://www.svision.nl/

 

Vision for Work
Sollicitatietraining: je talenten uit de verf  Lees meer...>

Je gaat solliciteren? Dan is het van groot belang dat je goed inzicht hebt in je talenten en gaven. Onze Talenten Evaluatie geeft een helder en betrouwbaar beeld van je sterke punten. In je sollicitatiebrief koppel je deze sterke punten aan de competentieprofielen van je beoogde nieuwe werkgever. Op die manier kun je heel gericht en met vertrouwen solliciteren. Meld je aan onder contact, of ga voor meer informatie naar: http://www.svision.nl/

 

Vision for Church Leadership
Individuele talententraining  voor predikanten, voorgangers en oudsten Lees meer ...>

Ieder mens heeft een unieke combinatie van talenten en geestelijke gaven.  Een geestelijke gave is een bijzondere bekwaamheid, die de Heilige Geest aan iedere christen geeft,  en die tot opbouw van het Lichaam van Christus moet worden gebruikt.  Hierbij denken we specifiek aan de vijfvoudige bediening binnen de gemeente. Jouw natuurlijke talenten zijn een afspiegeling van je potentiele geestelijke gaven. God heeft je talenten gegeven om in natuurlijke behoeftes te kunnen voorzien. Maar Hij wil je ook geestelijke gaven schenken om in geestelijke behoeftes te voorzien. Meld je aan onder contact

 

Gemeente Team Talenten Training Lees meer...>
Vele christenen in de gemeente vragen zich af, welke rol zij binnen de gemeente kunnen en mogen vervullen.  Waartoe heeft God ons geroepen?  Wij zijn immers allen delen van een Lichaam! God roept ons voor een taak die overeenkomt met onze talenten. Meld je aan onder contact

 

Gemeentevisie, missie, doelgroepen, strategie en gemeentecultuur Lees meer...>
Het doel van deze training is om te komen tot een heldere visie op de unieke bestemming van de Gemeente als geheel. Centraal hierbij staat de vraag: wat is Gods bedoeling met onze Gemeente? Meld je aan onder contact

 

Gemeente Seminar Lees meer...>
Naast de Individuele persoonsgerichte benadering en de training voor het bestuur van de gemeente, kan de Gaven Evaluatie ook in groepsverband worden uitgevoerd voor gemeenteleden.  De individuele uitkomsten van gemeenteleden bespreken wij dan tijdens een interactief Gemeente Seminar. Hier leer je over elkaars talenten en potentiële geestelijke gaven. Meld je aan onder contact

 

Vision for Family Life
Echtparentraining  Vision for Marriage Lees meer ...>

Op welk fundament is jullie huwelijk gebaseerd? In de training Vision for Marriage bouwen we een geestelijk fundament voor jullie huwelijk. Jullie leren gebruik te maken van alle middelen en handvatten die God beschikbaar stelt. Immers, het is God die het huwelijk heeft geschapen. Het huwelijk is dan ook een relatie van drie personen: een man, een vrouw en God zelf. Meld je aan onder contact

 

Team Talenten Evaluatie: Jullie Unieke Bestemming! Lees meer...>

Welke unieke bestemming heeft God voor jullie? In deze training kijken we naar ieders unieke waarde. Onze talenten vormen de drijfveren van waaruit we handelen. Als je weet wat je eigen talenten zijn, dan ga je jezelf beter begrijpen. En als je dat van elkaar weet, ga je élkaar beter begrijpen. Dan kunnen we elkaar ook beter aanvoelen en aanvullen. Aan de hand van jullie talenten gaan we aan de slag om jullie unieke bestemming te ontdekken. Meld je aan onder contact

 

Vision For Family: voor een stabiel en hecht gezin Lees meer...>

Veel ouders vinden het moeilijk hun kinderen op een goede, evenwichtige manier op te voeden. Deze training richt zich op ouders die verlangen naar een hecht en stabiel gezin. Een gezin dat overeind blijft in een storm en handvatten heeft verder te gaan. Als basis nemen we Gods Woord. Zoals Psalm 119: 105: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. Van daaruit reiken wij Bijbelse principes aan die richting geven aan herstel en opbouw van uw gezin. Kortom: wij  helpen je gezin naar de bestemming die God voor ogen heeft in Zijn Woord.