Gemeente  Team Talenten Training

Vele christenen in de gemeente vragen zich af, welke rol zij binnen de gemeente kunnen en mogen vervullen.  Waartoe heeft God ons geroepen?  Wij zijn immers allen delen van een Lichaam! God roept ons voor een taak die overeenkomt met onze talenten. Als jij bijvoorbeeld graag naar andere mensen luistert en je kunt inleven in de ander, dan zal God je graag de gave van zielzorg willen geven binnen de gemeente.  Het ontdekken van onze geestelijke gaven helpt ons op het spoor van onze bestemming in God te komen.  Wij willen je helpen bij het ontdekken van je talenten en geestelijke gaven, om daarna te gaan handelen naar je talenten en tenslotte te  gaan wandelen in Gods bestemming. 

Wil je weten welke talenten aanwezig zijn in jouw gemeente? Wil je inzicht waar je staat als team en wat je drijfveren zijn? Organiseer dan samen met ons een Gemeente  Team Talenten Training.

Deze training start met een Individuele Talenten Evaluatie van iedere teamdeelnemer. Vervolgens kijken we wat het gemeenschappelijk profiel is binnen het Leidersteam of Bestuur. Welke gaven zijn aanwezig? Wat is de blinde vlek die de ontwikkeling van het team hindert? Wat betekenen jouw gaven voor een gavengerichte taakverdeling, toerustend leiderschap, liefdevolle relaties, inspirerende samenkomsten/diensten, evangelisatie, et cetera? Het geleerde wordt vervolgens in drie avonden uitgewerkt. Centraal hierin staat het helder krijgen van de unieke bestemming, passie en bediening zoals God die in iedere teamdeelnemer heeft gelegd. Dat is belangrijk om goed met elkaar te kunnen communiceren over Gods unieke bedoeling met de Gemeente die God heeft toevertrouwd aan dit Leidersteam of Bestuur .

Aanvullende training: koers- en visiebepaling

De talenten die aanwezig zijn binnen je kerk, bepaalt in belangrijke mate de koers en visie van de gemeente. Je kunt daarvoor een aanvullende training volgen.