Vision for Family Life
Kies voor een stabiel en hecht gezin

 

Veel ouders vinden het moeilijk hun kinderen op een goede, evenwichtige manier op te voeden. Deze training richt zich op ouders die verlangen naar een hecht en stabiel gezin. Een gezin dat overeind blijft in een storm en handvatten heeft verder te gaan. Als basis nemen we Gods Woord. Zoals Psalm 119: 105: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. Van daaruit reiken wij Bijbelse principes aan die richting geven aan herstel en opbouw van uw gezin. Kortom: wij  helpen je gezin naar de bestemming die God voor ogen heeft in Zijn Woord. God verlangt ernaar dat onze kinderen opgroeien als ware zonen en dochters Gods.

Balans en harmonie
Wij stimuleren jullie om je kinderen op creatieve manieren te ontmoeten. Daarbij hanteren we de ‘10 Contactideeën’. Daarmee krijgen kinderen de ruimte zichzelf te laten zien en zich waardevoller voelen. Voor meer balans en harmonie in het gezin. Geniet van je kinderen en van elkaar.

Stop welvaart, ga voor welzijn
We leven in een welvarende maatschappij waarin bijna alles mogelijk is. Ook onze kinderen kunnen zich van alles veroorloven. En vaak ook zwichten wij als ouders, onder de druk van de wens van onze kinderen. Gevolg is, dat onze kinderen worden verwend en geen realiteitszin meer hebben. Wij staan jullie graag bij om jullie kinderen op een Bijbels verantwoorde manier geduld te leren en een eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen. We willen jullie leren hoe je je eigen kinderen kunt leren een relatie met God op te bouwen. Hierdoor zullen zij zich waardevol gaan vinden en zijn in staat zijn op den duur een eigen gezin op te bouwen. 

De coaching
De coachingsprogramma is er op gericht jullie als als echtpaar Gods pricipes door te geven in opvoeding en geloofsvragen. Jullie gezinssituatie staat centraal. Aan de hand van praktijksituaties van jullie gezin en huiswerk werken we een programma door en geven we jullie praktische handvaten. We leren jullie te bidden voor je kinderen, ze te zegenen en een groot geloof te ontwikkelen.

Locaties
In Ermelo in onze praktijkruimte, prive coaching. Op initiatief van gemeenten voor een cursusgroep op locatie in het land. Informeer naar de mogelijkheden.