Vision for church leadership

Gemeente Seminar Talenten en gaven

 

Naast de Individuele persoonsgerichte benadering en de training voor het bestuur van de gemeente, kan de Gaven Evaluatie ook in groepsverband worden uitgevoerd voor gemeenteleden.  De individuele uitkomsten van gemeenteleden bespreken wij dan tijdens een interactief Gemeente Seminar. Hier leer je over elkaars talenten en potentiële geestelijke gaven. Het doel is tweeledig: verbetering van de onderlinge communicatie en daarmee van de onderlinge samenwerking. De gemeente Seminar kan resulteren in individuele coaching en training van groepen of gemeenteleden.

 De Gemeente Seminar wordt afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de gemeenteleden. Het Seminar start met de talenten- en gaventest voor iedere individuele deelnemer. De coach werkt de individuele testresultaten uit, op basis waarvan voor iedere deelnemer een trainingsmap op maat wordt gemaakt. Deze map wordt aan het begin het Seminar uitgedeeld en tijdens het seminar toegelicht. Het Gemeente Seminar vindt plaats van 09.00 – 17.00 uur in een ruimte van het kerkgebouw. De gemeente zorgt zelf voor koffie, thee en broodjes (lunch).

 Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

  1. bespreking van alle 27 talenten: welke unieke combinaties van talenten komen bij de deelnemers naar voren?
  2. bespreking van daarmee samenhangende 27 geestelijke gaven: welke mogelijke potentiële gaven komen bij de deelnemers naar voren?
  3. bespreking van individuele blinde vlekken: wat kan iemand belemmeren in de verdere ontwikkeling van zijn/haar potentiële talenten en gaven?
  4. oefening: personal missionstatement: een eerste oefening om te leren je unieke bestemming onder woorden te brengen.
  5. bespreking van de bijdrage die jij kunt leveren met jouw  geestelijke gaven binnen de gemeente.

Uitwerking in drie avonden
Na een eendaagse seminar wordt het geleerde in drie avonden uitgewerkt. Centraal hierin staat het helder krijgen van de unieke bestemming, passie en bediening zoals God die in iedere deelnemer heeft gelegd. Dat is belangrijk om goed met elkaar te kunnen communiceren over Gods unieke bedoeling met de Gemeente.
Informeer naar de mogelijkheden om bij u in de gemeente een seminar te organiseren.