Gemeente  Training Visieontwikkeling

 

Het doel van deze training is om te komen tot een heldere visie op de unieke bestemming van de Gemeente als geheel. Centraal hierbij staat de vraag: wat is Gods bedoeling met onze Gemeente? Op basis van de uitkomsten van het Gemeente Team Talenten Training  worden tijdens zes werkavonden onderwerpen behandeld die te maken hebben met visieontwikkeling, teamontwikkeling. Deze moeten onder meer antwoord geven op de volgende vragen:

  • De Gemeentevisie: wat is onze passie en waar gaan wij voor?
  • Onze missie: in welke geestelijke behoeftes willen we in het bijzonder voorzien?
  • Onze doelgroepen: waarop richten wij ons als Gemeente in eerste instantie?
  • Strategie: hoe bereiken we deze doelgroepen?
  • Gemeentecultuur: wat zijn de kenmerken van onze Gemeentecultuur?
  • Mensen: sterke punten van ons gezamenlijk talentenprofiel!
  • Organisatiestructuur: hoe zijn de taken over de bestuursleden verdeeld?
  • Planning: hoe ziet de planning van activiteiten rond onze visie en missie eruit?
  • Inzet: beschikbaarheid en bereikbaarheid van de bestuursleden.
  • Bediening: hoe ontwikkelen we bij de uitvoering onze persoonlijke bediening?

De avonden zijn verspreid over een aantal maanden. Zo krijg je de gelegenheid deelaspecten voldoende uit te werken. Informeer naar de mogelijkheden.